SUACS

    S

SERVEIS

D’URBANISME,

ARQUITECTURA I

 CONSTRUCCIÓ

SOSTENIBLES

     

SERVEISDirecció de l'execució de l'obra.Coordinació de seguretat en fase de projecte i fase d'obra.Programa de control de qualitat.Reformes, rehabilitació, restauració d'edificis, naus, habitatges...Ampliacions.Enderrocs.Estudis de mercat.

    Estudis de viabilitat econòmica.Assessorament a professionals de l'arquitectura.Assessorament legal en urbanisme i edificacióAssessorament a constructors en la redacció de Plans de seguretatAssessorament a particulars.
info@suacs.catInformes, valoracions, certificats.
TEDI, ITE.